I Dagens Næringsliv 24. april kunne vi lese et innlegg fra Anders Kluge, Jan A. Dolonen og Øystein Gilje om begrensningene knyttet til DragonBox som læremiddel i skolen. Funnene fra deres forskningsrapport om at DragonBox er for svak på matematisk språk og begreper er interessant, men legger et feil premiss for hvordan DragonBox og andre kunnskapsfremmende spill bør brukes i skole og undervisning. En debatt som er viktig for alle som er opptatt av realiseringen av kunnskapssamfunnet og utdanningspolitikkens effekt på norsk konkurransekraft.

http://www.utdanningspolitikk.no/?p=12